DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

हिमायतनगर तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 हिमायतनगर दरेगाव 1
2 हिमायतनगर एकंबा 1
3 हिमायतनगर घारापुर 1
4 हिमायतनगर करंजी 1
5 हिमायतनगर महादापुर 1
6 हिमायतनगर वडगांव (ज) 1
7 हिमायतनगर वारंगटाकळी 1