DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

देगलूर तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 देगलूर करडखेडवाडी 1
2 देगलूर काठेवाडी 1
3 देगलूर किनी /किनी तांडा 1
4 देगलूर कुरूडगी 1
5 देगलूर मानुर 1
6 देगलूर नागराळ-पिंपळगाव 1
7 देगलूर सांगवी करडखेड 1
8 देगलूर शिवणी 1
9 देगलूर सोमूर 1
10 देगलूर तुंबरपल्‍ली 1