DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

बिलोली तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 बिलोली दौलतापुर 1
2 बिलोली हज्‍जापूर 1
3 बिलोली कोंडलापूर 1
4 बिलोली रामपुर थडी 1
5 बिलोली शिंपाळा 1