DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

नांदेड (ग्रामीण) तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 नांदेड (ग्रामीण) मार्कंड 1
2 नांदेड (ग्रामीण) नागापूर 1
3 नांदेड (ग्रामीण) नांदुसा/ भालकी 1
4 नांदेड (ग्रामीण) पिंपळगाव नि. 1
5 नांदेड (ग्रामीण) राहेगाव 1
6 नांदेड (ग्रामीण) सुगाव खु. 1
7 नांदेड (ग्रामीण) वडवणा/ खडकी 1