DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

मुखेड तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 मुखेड बामणी 1
2 मुखेड गोणेगाव 1
3 मुखेड लोणाळ 1
4 मुखेड हंगरगा खु 1
5 मुखेड हसनाळ प.दे 1
6 मुखेड हातराळ 1
7 मुखेड इटग्‍याळ प.मु 1
8 मुखेड जांब खु 1
9 मुखेड नंदगांव प.कं. 1
10 मुखेड तग्‍याळ 1