DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

माहूर तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 माहूर भगवती 1
2 माहूर मालवाडा 1
3 माहूर मांडवा 1
4 माहूर शेकापुर 1
5 माहूर वायफणी 1
6 माहूर लिंबायत 1
7 माहूर मलकागुडा तांडा 1
8 माहूर मेट 1
9 माहूर मुंगशी 1
10 माहूर रुपला नाईक तांडा 1
11 माहूर सायफ़ळ 1
12 माहूर उमरा 1