DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

अर्धापूर तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 अर्धापूर अमरराबाद तांडा 1
2 अर्धापूर चाभरा 1
3 अर्धापूर चाभरा तांडा 1
4 अर्धापूर चोरंबा नां /देशमुखवाडी/सायाळ 1
5 अर्धापूर खैरगांव म 1
6 अर्धापूर निमगाव 1
7 अर्धापूर रोडगी 1
8 अर्धापूर सोनाळा 1